Juridisch staat u sterker met een deskundige letselschadeadvocaat.

Wij claimen gratis uw letselschade

Uw belang staat bij ons voorop

Wat te doen bij letselschade?

Bent u geconfronteerd met letselschade? Dan is het belangrijk om op de juiste manier te handelen. Maximaliseer uw herstel, documenteer de gevolgen van uw letsel en bewaar bewijsstukken van de schade en kosten. Dit helpt u later in het traject om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Wij geven u hier een aantal tips, en leggen u uit welke weg wij samen inslaan.

Tips bij letselschade

Loop niet te lang met klachten. Ga meteen naar uw huisarts;

Maak een afspraak met een letselschadespecialist;

Noteer uw klachten en beperkingen alsmede de gevolgen daarvan;

Neem niet zomaar de medische keuring aan van een specialist of arts die door de verzekeraar is voorgesteld;

Laat u adviseren door uw letselschadespecialist als het aankomt op vragen over uw medische voorgeschiedenis;

Let erop dat u niet alleen bent bij het eerste bezoek van de verzekeraar. Zorg dat uw letselschadespecialist hier ook bij aanwezig is;

Bewaar bewijsstukken van de schade en kosten goed. Die zijn nodig voor de onderbouwing van uw schadeclaim.

Welke stappen doorloopt u bij Delescen Advocaten?

Gratis eerste advies. Nadat u contact met ons heeft opgenomen, bekijken we samen wat we voor u kunnen betekenen;

Eerste gesprek met de letselschadespecialist. Er wordt gekeken naar de aansprakelijkheid en schade;

Vaststellen van de aansprakelijkheid. Het is uw woord tegen dat van de tegenpartij. Wij zullen u met raad en daad bijstaan om de aansprakelijkheid helder te krijgen;

Opvragen van gegevens. Uiteraard is het belangrijk dat wij alle relevante gegevens met betrekking tot de zaak tot onze beschikking hebben. Daarbij kunt u denken aan gegevens van de politie, medische informatie, gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid en financiële gegevens;

Aanvragen voorschotten. Mits de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, kan er verzocht worden om een voorschot te betalen. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen terechtkomt. Hiervoor dienen ook alle schadeposten in kaart te worden gebracht en te worden onderbouwd;

De definitieve schadevergoeding. Gedurende het schaderegelingstraject zal uw herstel nauwlettend in de gaten worden gehouden. Uw letselschadezaak kan worden afgewikkeld als u op een gegeven moment geen klachten meer heeft of wanneer er sprake is van een zogenaamde medische eindsituatie. U zou dan alles weer moeten kunnen wat u voor de gebeurtenis ook kon, dan wel moet bekend zijn welke beperkingen resteren of nog kunnen ontstaan;

Afwikkeling. Na stap 6 kunnen er drie situaties ontstaan. 1. De aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Dan zal uw zaak snel worden afgewikkeld door middel van een vaststellingsovereenkomst. 2. De aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag, maar doet een tegenvoorstel. Dit is mogelijk als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. In dit geval ontstaat meestal een onderhandelingsfase waarna vaak alsnog tot een overeenkomst kan worden gekomen. 3. De aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en wil ook niet onderhandelen. In dat geval zullen wij u adviseren over de haalbaarheid van de vordering in een civiele procedure. Bij een positief advies van Delescen Advocaten en uw instemming zullen wij de gerechtelijke procedure starten. Ook in dat geval brengen wij geen kosten van Delescen Advocaten bij u in rekening;

Nazorg. Uw zaak is afgewikkeld en u heeft een schadevergoeding ontvangen. Deze schadevergoeding is vaak ook bedoeld voor de toekomst. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat u over tien of twintig jaar nog steeds gebruik kunt maken van deze schadevergoeding? Delescen Advocaten kan u hierover adviseren.


Wilt u onze hulp?

Neem contact op